Novosti

Više športa, veća uključenost djece i mladih u zajednicu

Kroz svoje projekte želimo povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenost na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. U svoje projekte uključuemo:

 Djecu i mlade do 25 godina,
 Mlade od 25 do 29 godina,
  Kineziologe, trenere i sportske entuzijaste.

SAZNAJ VIŠE

Aktivnosti udruge

1. Organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti

Športski sadržaji obuhvaćaju aktivnosti plivanja, bazične športove, športove s loptom te organizaciju i provedbu dva športska kampa. Ove aktivnosti obuhvaćaju 360 sudionika uz stručnu potporu 8 osoba.


2. Aktivnosti interdisciplinarne suradnje

Unaprjeđuje se suradnja športskih dionika, osigurava se viša razina stručnosti u provedbi športskih programa te rada s djecom i mladima, te se istodobno kroz javne kmapanje podiže svijest šire javnosti i ciljne skupine o mogućnostima uključivanja u projekt.


3. Jačanje kapaciteta športskih djelatnika

Kroz stjecanje novih praktičnih i teoretskih znanja i vještina športski djelatnici podižu kvalitetu rada i stručnosti u provedbi programa u koje će biti uljučeni, te su adekvatno pripremljeni i osposobljeni za potrebe ciljane skupine.