Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge kineziologa grada Vukovara

www.esf.hr

Unaprjeđenje društvenih sadržaja – sportskih, edukativnih i društvenih programa s ciljem uključivanja djece i mladih u gradu Vukovaru

Udruga kineziologa grada Vukovara provodi EU projekt pod nazivom: „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, Referentna oznaka: UP.02.1.2.01.0047 koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, Broj poziva: UP.02.1.2.01.

Nositelj projekta je Udruga kineziologa grada Vukovara, a partneri su:

  1. Plivački klub Vukovar
  2. Vaterpolo klub Vukovar
  3. Vukovarski triatlon klub
  4. Osnovna škola Siniše Glavaševića
  5. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića

Cilj projekta

Specifični cilj projekta je razviti i unaprijediti društvene sadržaje – sportske, edukativne i društvene programe s ciljem uključivanja djece i mladih u gradu Vukovaru kao preduvjet za kvalitetnu organizaciju i provedbu slobodnog vremena djece i mladih.

Aktivnosti projekta

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: uključivanje djece i mladih u sportske, edukativne i druge društvene aktivnosti kao oblika organizacije njihovog slobodnog vremena, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija.

Očekivani rezultati projekta

Pozitivno korištenje slobodnog vremena

Stvorit će se preduvjeti za provedbu sportskih programa za djecu i mlade kao pozitivne alternative u korištenju slobodnog vremena djece i mladih u gradu Vukovaru: kreirat će se tri plana i programa za razvoj sportskih programa.

Sustavan i kontinuiran rad s djecom

Svaki će partner u projektu osigurati temelje za sustavan i kontinuiran rad s djecom i mladima u području realizacije pojedinog sportskog programa za vrijeme i nakon završetka projekta.

Stvoreni preduvjeti za nastavak aktivnosti

Osigurat će se preduvjeti za izvedbu sportskih i društvenih programa – najam sportske infrastrukture i opreme, nabavka sportskih rekvizita i drugih sredstava neophodnih za izvođenje društvenih i edukativnih aktivnosti čime se stvaraju mogućnosti za daljnju provedbu sportskih, edukativnih i drugih društvenih programa te sličnih inicijativa jer će se sve nabavljeno tijekom projekta koristiti i nakon završetka projekta na razini partnerstva.

Stvaranje pozitivnih životnih navika

Sudjelovanje ciljne skupine u projektu doprinijet će stvaranju pozitivnih životnih navika djece i mladih, kvalitetnijem korištenju njihovog slobodnog vremena, manjoj izloženosti negativnim utjecajima u okruženju kao i razvoju vještina koje će djeci i mladima stvoriti bolje preduvjete za uspjeh u različitim životnim situacijama ( komunikacijske i organizacijske vještine, sklonost timskom radu, jačanje samopouzdanja i sl.).

Razdoblje provedbe projekta

24.12.2019. – 24.06.2021.

Ukupna vrijednost projekta

1.257.590,49 kuna

Iznos EU potpore

1.257.590,49 kuna (100%)

Mjesto provedbe projekta

Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija

Ciljna skupina projekta

Djeca i mladi sa područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina

Više informacija i kontakt

Više informacija
(doći osobno na adresu)

Udruga kineziologa grada Vukovara
Trg Dražena Petrovića 2
32 000 Vukovar

Kontakt osoba

Filipina Gluhaković
Voditeljica projekta
Tel: 092/ 1671 913
email: ukgv.projekti@gmail.com