Poziv za dostavu ponuda Nabava br. 2/2020 – izmjene

Projekt „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, Nabava br. 2/2020 - Nabava sredstava za provedbu aktivnosti programa plivanja, programa vaterpola i programa triatlona, bicikala za triatlon i kaveza za provedbu programa vaterpola.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju preuzmite klikom na sljedeću poveznicu: NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA.

Obavještavamo Vas da je došlo do izmjena i to sukladno dolje navedenim pojašnjenjima: 

  • Poziv za dostavu ponuda - riječ "triatlona" se mijenja u riječ "vaterpola", te sada navedena rečenica glasi: Kako bi se osigurala svrha i cilj samog projekta, te na kvalitetan način proveo obvezni element u projektu 1. Uključivanje djece i mladih u sportske, edukativne i druge društvene aktivnosti kao oblika organizacije njihovog slobodnog vremena ovim putem Vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu na Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba - sredstava za provedbu aktivnosti programa plivanja, programa vaterpola i programa triatlona, bicikala za triatlon i kaveza za provedbu programa vaterpola.
  • Poziv za dostavu ponuda - riječ "triatlona" se mijenja u riječ "vaterpola", te sada rečenica glasi: Procijenjena vrijednost nabavke sredstava za provedbu aktivnosti programa plivanja, programa vaterpola i programa triatlona, bicikala za triatlon i kaveza za provedbu programa vaterpola iznosi 178.430,40 HRK bez PDV -a tj. 223.038,00 HRK s uključenim PDV -om.
  • Dokumentacija za nadmetanje - u točki 9. Sadržaj ponude dodaje se rečenica: Dokaz pravne i poslovne sposobnosti i potvrdu Porezne uprave ponuditelj može dostaviti u preslici. Naručitelj može od odabranog ponuditelja prije sklapanja ugovora zatražiti dostavu izvornika ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.
  • Troškovnik - u Grupi 5. mijenja se riječ "triatlona" u "vaterpola", te sada naziv grupe 5 glasi: Grupa 5. Nabava kaveza za provedbu programa vaterpola.
  • Izmjenjenje dokumente možete preuzeti klikom na sljedeću poveznicu: IZMJENJENI DOKUMENTI.

Navedene promjene stupaju na snagu datumom objave.

Natječaji

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous reading
Obavijest o odabranom ponuditelju – Nabava br. 2/2020
Next reading
Poziv za dostavu ponuda Nabava br. 2/2020