Sportski susreti triatlon – Vukovar

Dana 27. rujna 2020. godine održana je biciklistička manifestacija u okviru projekta "Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže" u organizaciji Vukovarskog triatlon kluba kao partnera u projektu kojem je nositelj Udruga kineziologa grada Vukovara. Manifestacija je okupila tridesetak  sudionika - djece i mladih s područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina, a održana je u park šumi Adica, Vukovar. Tijekom manifestacije sudionici su uspješno vozili 10 km  te su uživajući u prekrasnoj prirodi usvojili pravila sudjelovanja na biciklističkim vožnjama i utrkama.

Ova se manifestacija održala u okviru projekta „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, UP.02.1.2.01.0047  koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, Broj poziva: UP.02.1.2.01.

Ova je aktivnost tako doprinijela specifičnom cilju projekta, a to je razviti i unaprijediti društvene sadržaje - sportske, edukativne i društvene programe s ciljem uključivanja djece i mladih u gradu Vukovaru kao preduvjeta za kvalitetnu organizaciju i provedbu slobodnog vremena djece i mladih.

Aktivnosti Edukacija
Previous reading
Sportski susreti triatlon – Vukovar
Next reading
„Trening velikih i malih“ Vaterpolski kamp