Plivanje i vaterpolo

Udruga kineziologa grada Vukovara kao korisnik provodi projekt pod nazivom „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, u suradnji s partnerima na projektu Vaterpolo klubom Vukovar, Plivačkim klubom Vukovar, Vukovarskim triatlon klubom, Osnovnom školom Siniše Glavaševića i Osnovnom školom Dragutina Tadijanovića.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ciljna skupina su djeca i mladi u dobi do 29. godina (uključujući i 29. godina) s područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina.

Trajanje projekta je od 24.12.2019. godine do 24.06.2021. godine.

Plivanje spada u kategoriju bazičnih sportova te je kao takvo osnova za kretanje u vodi u svim vodenim sportovima. Ne može se reći da je tehnika natjecateljskog plivanja potpuno jednaka plivanju u vaterpolu iz razloga što je plivanje samo jedan od elemenata vaterpolo igre. Osim pozicioniranja igrača u napadu i obrani te elemenata igre s loptom plivanje u vaterpolu možemo definirati kao prsni i leđni vaterpolo kraul.

Vaterpolo kraul (prsni) je osnovni način kretanja igrača u vodi tijekom igre. Odlikuje se visoko uzdignutim položajem tijela i glave izvan vode, što igračima omogućuje dobar pregled igre. Zaveslaji rukama su širi, kratki i brzi, a nadlaktica sa podlakticom približno zatvara pravi kut čime se postižu brze promjene brzine i pravca kretanja te efikasnost u manipuliranju loptom. Snažni pokreti nogama nešto većom amplitudom nego u plivanju i na većoj dubini omogućuju optimalni položaj tijela. Pri čestim promjenama pravca kretanja, kraul tehnika rada nogu izmjenjuje se sa tehnikom „škara“ prsnog plivanja.

Leđni vaterpolo kraul karakterizira sjedeći položaj na leđima, s glavom izvan vode. Kratki i snažni zaveslaji ruku igrači najčešće primjenjuju onda kad se žele osloboditi protivnika, te pri sprječavanju i praćenju protunapada. Nagle izmjene u igri zahtijevaju od igrača sposobnost svih promjena pravaca kretanja, prelaza iz jednog načina kretanja u drugi, promjena brzine i ritma vaterpolo kretanja, zaustavljanja i eksplozivnih startova s mjesta ili laganog plivanja. Sve navedeno vaterpolo čini zabavnim ali i izuzetno zahtjevnim sportom.

U okviru projekta provodi se Vaterpolo – škola plivanja, te kampovi za napredne i početnike u koje su uključeni djeca i mladi.

Ukoliko ste zainteresirani za izazove koje pruža vaterpolo i sudjelovanje u projektu kontaktirajte nas na e – mail: ukgv.projekti@gmail.com, tel: 092 167 – 1913.

Edukacija
Previous reading
Kondicijska priprema djece i mladih
Next reading
Osnovna pravila vaterpola