Anatomija plivanja

Udruga kineziologa grada Vukovara kao korisnik provodi projekt pod nazivom „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, u suradnji s partnerima na projektu Plivačkim klubom Vukovar, Vukovarskim triatlon klubom, Vaterpolo klubom Vukovar, Osnovnom školom Siniše Glavaševića i Osnovnom školom Dragutina Tadijanovića.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ciljna skupina su djeca i mladi u dobi do 29. godina (uključujući i 29. godina) s područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina.

Uzmemo li u obzir sve zakonitosti vode, razumljivo je da takvo okruženje predstavlja sveobuhvatnu mišićnu aktivaciju za razliku od tjelesnih aktivnosti provedivih na tlu. Kada govorimo o mišićnoj aktivaciji, govorimo o koncentričnoj i ekscentričnoj aktivaciji tijekom svih faza plivanja i prilikom sve četiri tehnike.

Koordinirana aktivacija pojedinih dijelova tijela izuzetno je bitna kako bi se maksimizirala plivačka učinkovitost. Te koordinirane kretnje zapravo se odnose na adekvatni kinetički lanac kod kojeg je bitno da postignuta snaga tijekom jednog segmenta pokreta (ruke) najbolje moguće prenese preko trupa sve do drugog segmenta pokreta (noge) te isto tako i u suprotnom smjeru.

Tijekom plivanja uvijek je neki od mišića primarni pokretač te je prilikom objašnjavanja pojedine kretnje uključeno mnogo stabilizatora. Na dolje navedenom primjeru Kraul tehnike navedeni su primarni pokretači, no istina je da prilikom kretnji u vodi sudjeluje puno više mišića, puno sinergista te konstanto vlada izmjena agonista i antagonista i promjena njihovih uloga.

Kraul tehnika

Primarni pokretači

Propulzivna faza zaveslaja

mm. pectoralis major (klavikularni segment)
mm. latisimuss dorsi
mm. brachialis
mm. biceps brachii
mm. triceps brachii

Faza oporavka

mm. deltoideus
mišići rotatorne
manžete

Rad nogu

mm. quadriceps
mm. gluteus maximus
mm. glutesu medius
mm. biceps femoris
mm. semimembranosus
mm. semitendinosus

Stabilizatori

mm. rhomboideus
mm. levator scapulae
mm. trapezius
mm. serratus anterior
mm. pectoralis minor

mišići trupa – poveznica s donjim dijelom tijela

mm. transversus abdominis
mm. rectus abdominis
mm. internus obliques
mm. externus obliques
mm. erector spinae

Ako želite sudjelovati u projektu i naučiti tehnike plivanja kontaktirajte nas na e – mail: ukgv.projekti@gmail.com, tel: 092/167 -1913.

Edukacija
Previous reading
Igre u vodi
Next reading
Utjecaj plivanja na kardiovaskularni, respiratorni i mišićni sustav